CÔNG TY CỔ PHẦN HQGANO
VĂN PHÒNG VIỆT NAM

626 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tel: 0929 222 555
Email: info@hqgano.com
hqgano sing

HQGANO (S) PTE. LTD.
VĂN PHÒNG SINGAPORE

69 Ubi Road 1, #05-25 Oxley Bizhub, Singapore 408731
Tel: Coming Soon
Email: info@hqgano.com.sg

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

TÀI KHOẢN CÔNG TY HQGANO
Ngân hàng Techcombank
Chi nhánh: Bình Phú
Số tài khoản: 19134396742011

TÀI KHOẢN CÔNG TY HQGANO
Ngân hàng VPBank
Chi nhánh: Gia Định
Số tài khoản: 29918899

TÀI KHOẢN HUỲNH TIẾN HẠNH
Ngân hàng Techcombank
Chi nhánh: Bình Phú
Số tài khoản: 19034383147010